(laatst gewijzigd: 9 oktober 2018)

Vereniging IJsvermaak heeft persoonlijke gegevens van u nodig die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Vereniging IJsvermaak. Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben om u als lid van onze Vereniging te registreren of met u te kunnen corresponderen (zoals naam en adresgegevens, emailadres) , garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij bewaren de aangeleverde persoonsgegevens zolang de correspondentie of de naderhand overeengekomen overeenkomst duurt. Uiterlijk aan het einde van het lopende seizoen worden de persoonsgegevens van opzeggende leden verwijderd en vernietigd. 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Vereniging IJsvermaak streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheerprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van leden voor het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Vereniging IJsvermaak verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via de instellingenpagina van uw browser.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Vereniging IJsvermaak draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u inzage in uw gegevens of deze gegevens rectificeren of wissen, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.                                                      Vereniging IJsvermaak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Vereniging IJsvermaak behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website. .