Algemene Leden Vergadering 2018

De ALV is dit jaar op woensdag 28 november om 20:30 uur a.s. in restaurant Bouvigne-Paradijs, Bouvignelaan 3 te Breda. 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling notulen ALV dd.281117
 3. Secretarieel jaarverslag 2017/2018
 4. Financieel jaarverslag 2017/2018
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting seizoen 2018-2019
 7. Benoeming kascommissie
 8. Technische zaken
 9. Ledenadministratie
 10. Groenbeheer
 11. Invoering van de AVG (privacywetgeving)
 12. Vaststelling van het aangepaste Huishoudelijk Reglement
 13. Invoering nieuw (leden)administratiesysteem
 14. Bestuurszaken
  Henny Koenraads en Joost van Poppel zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Henny Koenraads stelt zich tevens herkiesbaar als voorzitter. De besluitvorming geschiedt door de ALV.
 15. Rondvraag

De vergaderstukken 2 (ALV2018.pdf) en 3 (SecretarieelJaarverslag2017-2018.pdf) kunnen via deze linkjes gedownload worden. Ook zijn ze beschikbaar op de vergadering dan wel op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De vergaderstukken 4 (Financieel jaarverslag 2017/2018) en 6 (Begroting seizoen 2018-2019) zijn bij het secretariaat op te vragen en op de vergadering beschikbaar.

ALV-uitnodigingen in de bus

Buiten is het nog bijna 25 graden boven nul, maar binnen wordt er hard gewerkt om de uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering 2018 verzendklaar te maken.

Vooruitlopend op de uitnodiging: zet woensdag 28 november 2018 20:30 uur alvast in je agenda!

ALV uitnodigingen

 

 

Website in nieuw jasje

Bij de start van dit nieuwe schaatsseizoen werd het tijd voor een nieuwe jas voor onze website. De vorige website is in 2011 vormgegeven en sinds die tijd was er niet veel veranderd aan de site.

 

De nieuwe vormgeving is ook te bekijken op een tablet of een smartphone en ook achter de schermen is het nu voor de beheerders makkelijker om nieuwe artikelen te plaatsen zonder al te veel handmatige handelingen.

Aan de inhoud van de website is niets veranderd, de webformulieren voor het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van een adreswijziging zijn nog steeds te vinden onder Lidmaatschap. Ook kan de verenigingsgeschiedenis van 1885 tot en met nu worden gelezen onder Vereniging.