Bestuur

Het huidige bestuur van onze vereniging IJsvermaak bestaat uit de volgende personen:

  • Henny Koenraads - voorzitter
  • Hans Maas - secretaris / vice-voorzitter
  • Joep Hulsbosch - penningmeester
  • Joost van Poppel - technische commissie/ijsbaanverzorging
  • Paul van Poppel - technische commissie/ijsbaanverzorging
  • Pim Verheijen - ledenadministratie en groenbeheer


Het dagelijks bestuur valt onder Henny Koenraads, Hans Maas en Joep Hulsbosch.

   Contact

Wilt u een bericht sturen naar het bestuur ?
Dat kan via onderstaande knop

logoblauwtransparant