Zoeken

Vacante bestuurszetels

04 oktober 2021  -  Algemeen
Beste leden, Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering van 17 november a.s. brengt het bestuur u het volgende onder de aandacht. Er treedt op die ALV een niet herkiesbaar bestuurslid af, waardoor er een vacature ontstaat. Daarnaast streeft het bestuur naar een volledige, statutaire bezetting van zeven leden. De afgelopen jaren heeft het bestuur steeds uit zes leden bestaan en geconstateerd...

Paddenpoel

17 mei 2021  -  Algemeen
De paddenpoel, gelegen naast het dijkje met het waterschap, floreert als nooit te voren.

Onderhoudswerkzaamheden

17 mei 2021  -  Algemeen
Vorige week zijn de saneringswerkzaamheden onder de vloer van het paviljoen afgerond. Nu maar hopen dat we van alle ellende in de toekomst gevrijwaard blijven. Binnenkort hoopt het bestuur met de verzekeringsmaatschappij van onze buurman tot overeenstemming te komen over de definitieve, financiƫle genoegdoening. Maandagmiddag 17 mei hebben bestuursleden Joost van Poppel, Paul van Poppel en Han...

Terugblik op de ALV

03 mei 2021  -  Algemeen
Naar aanleiding van de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van november 2020 heeft elk hoofdlid een mail ontvangen met het secretarieel jaarverslag. Tevens werd elk lid uitgenodigd om de overige documenten bij het secretariaat op te vragen. Daarvan is door een vijtiental leden dankbaar gebruik gemaakt. Opmerkelijk -en daarom des te leuk om te constateren- waren dat leden die de afgelopen jare...