ijs

Voor meer info of de baan open of dicht is, kijk dan bij de Nieuwsberichten voor het laatste nieuws !

Welkom op de website van vereniging IJsvermaak Breda !

Algemene informatie

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Elk jaar wordt in november onze ijsbaan achter Restaurant Bouvigne-Paradijs aan de Bouvignelaan onder water gezet. Daarna is het wachten op een goede vorstperiode.

Als bij een goede vorstperiode het ijs dik genoeg is om de vele leden veilig te kunnen dragen, wordt de ijsbaan opgesteld voor alle leden van onze vereniging. De eerste vijf dagen van de ijsperiode is de ijsbaan exclusief open voor haar leden! De openingstijden worden bekend gemaakt via deze website. De ijsbaan blijft tot ver in maart onder water staan, want je weet maar nooit: het kan eind februari best nog flink vriezen :-)

IJsbaan

Bij een opengestelde ijsbaan is er ruimte voor toerrijders en hardrijders op onze 400 meter baan. Er is een afgescheiden stuk waar de jeugd kan ijshockeyen en er is een groot speelveld voor jong en oud. Daarnaast is er ook nog een afgescheiden hoekje voor de allerjongste jeugd om het schaatsen onder knie te krijgen. Omdat de gehele ijsbaan verlicht kan worden, betekent dit ook nog 's avonds dikke ijspret.

 

Terug in de tijd

De negentiende eeuw
Vereniging IJsvermaak is opgericht op 5 februari 1885. Op dit moment, november 2020, al 135 jaar oud en daarmee schaart de vereniging zich in de illustere rij van ‘schaats- eeuwelingen’. Let wel, we praten hier over natuurijsverenigingen verspreid over heel Nederland.


Bestuur
Het eerste bestuur bestond uit een zestal leden onder wie drie officieren, een fabrikant, een directeur van een stoomtrammaatschappij en een bestuurslid zonder opgave van het beroep. De zgn. commissarissen voerden elk een commissie aan zoals de baan-, buffet- en garderobecommissie. Ook deze ondersteuners behoorden tot de (zeer) gegoede burgerij zoals een architect en arrondissementsrechter.


Locaties
De eerste ijsbaan, feestelijk geopend op 5 januari 1889, was in de Belcrumpolder gesitueerd op een terrein dat door de Speelhuislaan, de Konijnenberg, de Crogtdijk en de Van Rijckevorselstraat begrensd werd. Begin twintigste eeuw, op 24 juni 1903 om preciezer te zijn, verhuisde de vereniging naar Boeimeer. Van enkele particulieren werd een terrein gepacht dat -ruim gesteld- tussen de huidige zuidelijke rondweg, Chopinlaan, Ockeghemlaan, Boeimeerweg en de Willem van Oranjelaan lag. Probleem was dat er een verbindingssloot met de Mark noodzakelijk was om het terrein onder water te zetten. De daarvoor benodigde pomp werd aangedreven met een verbrandingsmotor, die weer gevoed werd door gas. Dat werd weer opgewekt door hout, turf of steenkool te verstoken.
Omdat de pachtovereenkomst na vier jaar niet werd verlengd, moest wederom naar een andere locatie worden uitgekeken. Dat werd uiteindelijk het terrein tussen de Duivelsbruglaan en kasteel Bouvigne. Het toenmalige bestuur slaagde er in om met de Dienst Staatsdomeinen een pachtovereenkomst gedurende tien jaar af te sluiten. Vanaf 1907 kon het terrein voor talloze schaatsliefhebbers geschikt gemaakt worden.

paviljoen

 

Ups en downs
Het voert te ver om de complete geschiedschrijving van het eerste jubileumboek hier uitgebreid te herhalen. Dat IJsvermaak een instituut in het Ginneken en wijde omgeving is mag o.m. blijken uit de grootte van het ledenbestand: ruim 6700 leden kijken elk jaar reikhalzend uit naar de winterse thermometer. Zodra de ijsbaan opengesteld wordt, schiet dat aantal meteen omhoog. Illustratief daarvoor zijn 1 en 2 maart 2018. Twee dagen kon men schaatsen dankzij een zeer gure oostenwind; ondanks de beperkte openstelling met een gedeeltelijk afgezette ijsbaan werden er 1500 bezoekers verwelkomd. Bovendien werden er 150 nieuwe leden ter plekke ingeschreven. Dieptepunten in de verenigingsgeschiedenis zijn de branden die in 1972 en 1976 zowel het aanpalende restaurant als het verenigingsgebouw in de as legden.


Jubileumboeken
Het eerste jubileumboek, in 1985 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van IJsvermaak en geschreven door bestuurslid Bakker, vertelt uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis en de locaties van de vereniging. Een knap staaltje speurwerk, omdat praktisch het complete archief door de bovenvermelde branden was vernietigd. Het tweede jubileumboek is in 2015 uitgebracht vanwege het honderddertig jarige bestaan. Auteur Hans Maas koos er voor vooral personen aan het woord te laten: bestuursleden, EHBO’ers, controleurs, de cateraar, baanmedewerkers, (groot)ouders en kinderen van alle leeftijden. Dit boekwerk werd door de vereniging uit eigen middelen gefinancierd en aan alle gezinnen (hoofdleden) uitgereikt.

voorkaft-jubileumboek-1 2

voorkaft-jubileumboek-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene Ledenvergaderingen
Statutair is de ledenvergadering het hoogste orgaan in de vereniging. In november wordt deze belangrijke bijeenkomst steeds belegd. Evenwel, een constante factor op deze vergaderingen is, en dat al gedurende meer dan honderd jaar, het bij afwezigheid schitteren van al die duizenden leden. Alleen de ALV van 1964 vormt de bekende uitzondering op de regel: honderd leden kwamen opdagen, omdat de hardrijders zich qua ruimte zowel letterlijk als figuurlijk benadeeld voelden. Deze ‘scheiding der geesten’ resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Ballangrud door een groep hardrijders.
Of de verschillende besturen hebben al die jaren naar volle tevredenheid van de leden gefunctioneerd of de leden zijn lid van Vereniging IJsvermaak om te kunnen schaatsen en niet om te vergaderen….. Oordeelt u zelf.

ijsvermaak-logo-licht

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
       

Gemeten  11:30
Temp20°C
WindW4 bft
LV83