Uitnodiging ALV IJsvermaak 20 november 2019

Geplaatst op 05-11-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Theo

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018-2019

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Vereniging IJsvermaak.

Deze wordt gehouden op woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur in restaurant Bouvigne-Paradijs, Bouvignelaan 3 te Breda.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen

 2. Vaststelling notulen ALV dd. 28-11-2018

 3. Secretarieel jaarverslag 2018-2019

 4. Financieel jaarverslag 2018-2019, inclusief balans

 5. Verslag van de kascommissie

 6. Begroting seizoen 2019-2020

 7. Benoeming kascommissie

 8. Invoering nieuw systeem ledenadministratie en website

 9. Technische zaken

 10. Groenbeheer

 11. Bestuurszaken: Aftredend en herkiesbaar zijn

  Joep Hulsbosch, Pim Verheijen en Paul van Poppel

  De besluitvorming geschiedt door de ALV.

 12. Rondvraag

De vergaderstukken 2, 3 en 10 zijn op www.ijsvermaak.nl te lezen en op de vergadering beschikbaar dan wel op te vragen via taairaterces.[antispam].@ijsvermaak.nl

De vergaderstukken 4 en 6 zijn bij het secretariaat opvraagbaar en op de vergadering beschikbaar.


Notulen ALV 2018Verslag groenbeheerSecretarieel jaarverslag