Groenbeheer

Geplaatst op 18-11-2020  -  Categorie: Algemeen

Sinds 2015 bestaat er een samenwerkingsverband tussen  Vereniging IJsvermaak en vooral IVN Mark & Donge en    de West-Brabantse vogelwerkgroep. Het ooievaarsnest dat al jaren wacht op bewoners, is indertijd geschonken door Vogelbescherming Nederland. Deze samenwerking komt voort uit het gezamenlijke besef dat het Markdal een kwestbaar natuurgebied is en het verdient om door overheid, natuurorganisaties en partners zoals IJsvermaak op adequate wijze beschermd te worden. Het zal geen verrassing zijn dat Vereniging Markdal erg blij is met dit initiatief. img-6430

In de afgelopen jaren zijn de knotwilgen fors gesnoeid en zijn er her en der op het talud gesnoeide takken geplant. Aan de knotwilgen die dwars op het terrein staan, zijn diverse nestkastjes opgehangen in de hoop dat er flink genesteld wordt.

Helemaal rechts achterin op de 400 meter baan ontstaat bij ijsvorming structureel een zwakke plek. Daarom is besloten om er een paddenpoel aan te leggen, die vanwege de grazende koeien in de zomermaanden met prikkeldraad is omheind. De paddenpoel is een verlaging in het terrein die bij overvloedige regenval gemakkelijk vol met water loopt. Een aantrekkelijke habitat voor kikkers, salamanders en padden; de poel trekt de nodige insecten aan die als voedselbron voor de amfibieën dienen.