Ledenadministratie

Geplaatst op 17-11-2020  -  Categorie: Algemeen

Vorig jaar, medio september om precies te zijn, heeft elk hoofdlid een brief per post ontvangen. Daarin werd Iedereen verzocht om betaling via incasso door IJsvermaak toe te staan met vermelding van het bankrekeningnummer. Zeker zo belangrijk was het opgeven van een actueel email adres en het actualiseren van persoonsgegevens zoals namen, woonadres, geboortedata en gezinssamenstelling.

De aanleiding daartoe was het overstappen naar een nieuw administratiesyteem. Vereniging IJsvermaak gaat met zijn tijd mee en communiceert voortaan via de mail en de website met de leden. Honderden formulieren zijn in de loop van de tijd bij het secretariaat binnengekomen. Heel veel leden gaven actuele gegevens via de mail aan de ledenadministratie door. Een succesvolle operatie!

Jammer genoeg zijn niet alle leden bereikt. De nodige foutmeldingen van incourante mailadressen en het niet adequaat reageren middels bovengenoemd formulier zorgen voor de nodige hiaten. Het bestuur beraadt zich over dit probleem.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de contributies middels incasso te innen om vervolgens de lidmaatschapskaarten te versturen. Dat gaat in de week van 18 november gebeuren. Het bestuur spreekt de verwachting uit dat middels de incasso's de nodige leden nog gaan reageren.