Nieuw bestuur

Geplaatst op 25-11-2022  -  Categorie: Algemeen

Woensdag 23 november is de Algemene Ledenvergadering bij Oncle Jean gehouden. Er werd na de opening een minuut stilte in acht genomen wegens het overlijden van Dirk ten Haaf, ere-lid en voormalig penningmeester.

De gebruikelijke agendapunten als het secretarieel jaarverslag en de financiële verslagen werden besproken en goedgekeurd. Tevens kwamen het groenbeheer, technische zaken en de ledenadministratie aan de orde. De vergadering ging akkoord met de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen.

Het concept van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is gepresenteerd en vooralsnog aanvaard. Aangezien het vereiste aantal leden voor goedkeuring niet aanwezig was, wordt binnen vier weken een extra ALV uitgeschreven. Immers, dit protocol bevat een aantal aanvullingen op de bestaande statuten. Vandaar deze extra ALV.

Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van voorzitter Henny Koenraads, secretaris Hans Maas en Pim Verheijen die portefeuillehouder van de ledenadministratie en het groenbeheer was. Ruim dertig jaar bestuurservaring is vertrokken!

Gelukkig is Andrés Vissers bereid gevonden om de voorzittershamer te gaan hanteren. Hij wordt daarin bijgestaan door Rik Ringers, die de functie van secretaris a.i. voorlopig op zich neemt. Rik krijgt als ijsmeester technische zaken en het groenbeheer in zijn portefeuille.

Het bestuur wordt gecompleteerd door penningmeester Joep Hulsbosch, Paul van Poppel is ijsmeester en heeft ook technische zaken onder zijn hoede. Johan Bosma is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.