Terugblik op de ALV

Geplaatst op 03-05-2021  -  Categorie: Algemeen

Naar aanleiding van de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van november 2020 heeft elk hoofdlid een mail ontvangen met het secretarieel jaarverslag. Tevens werd elk lid uitgenodigd om de overige documenten bij het secretariaat op te vragen. Daarvan is door een vijtiental leden dankbaar gebruik gemaakt. Opmerkelijk -en daarom des te leuk om te constateren- waren dat leden die de afgelopen jaren geen ALV hadden bijgewoond.

Na de sluitingstijd w.b. de reacties bleken er geen kandidaten voor een bestuursfunctie te zijn. Dat impliceert derhalve dat Hans Maas, aftredend en herkiesbaar, zijn zetel weer heeft ingenomen en als secretaris zijn werkzaamheden inmiddels heeft hervat. De kascontrolecommissie had zijn fiat al aan de penningmeester verleend; er is uiteindelijk één vraag over de financiën gesteld. Het antwoord daarop wordt rechtstreeks aan de vraagsteller door de penningmeester verzorgd. Het verenigingsjaar 2019-2020 kan derhalve als gesloten beschouwd worden.

Prettige bijkomstigheid van dit mailverkeer waren de complimenten die meerdere leden aan het bestuur gaven. Niet alleen om het vele verrichte werk, maar vooral voor de gedurfde openstelling van de ijsbaan. Onder grote druk (bloktijden!) konden onverwacht toch honderden leden enkele uren schaatsplezier beleven. Jammer dat er ook leden teleurgesteld waren, omdat zij niet konden schaatsen. Dat had met name te maken met computerproblemen, maar ook doordat leden geen actueel mailadres hadden. Immers, al meer dan een jaar was bekend dat het bestuur voortaan via de mail zou communiceren. Inmiddels is dat netwerk wel behoorlijk gedicht: van zo'n 85% van de hoofdleden is het actuele mailadres wel bekend. Mocht u er zeker van willen zijn dat uw juiste adres bij het bestuur bekend is, volstaat een eenvoudig mailtje aan eitartsinimdanedel.[antispam].@ijsvermaak.nl